Find Indian twin boy names

NAMEGENDERUPDATE

Aakash,Prakash.

Abhay, Nirbhay.

Abhayankar, Shankar.

Abhijit, Abhijeet.

Abhilash, Abhilesh.

Abhiroop, Abhishek.

Abhya,Ajay.

Acharya, Athreya.

Achyut, Archit.

Adarsh, Akarsh.

Adesh, Sadesh.

Aditya, Adikya.

Ahlad, Prahlad.

Ajay Babu, Vijay Babu.

Ajay Kumar, Vijay Kumar.

Ajay, Vijay.

Ajayan, Vijayan.

Akbar, Birbal.

Akhil, Nikhil.

Akhileswar, Nikhileswar.

Akshay, Abhay.

Akul, Atul.

Amar, Azhar.

Amrit, Arpit.

Anand, Sadanand.

Anil, Sunil.

Ankit, Arpit.

Anupam, Nirupam.

Apuroop, Anuraag.

Aradhan, Arohan.

Aravind, Makarand.

Arun, Tarun.

Arun, Varun.

Asurender, Amarender

Barun, Bahul.

Bharat, Bhagat.

Bhaskar, Bhargav.

Chandran, Indran.

Chandratej, Indratej.

Chetan,Chirag.

Dasan, Vasan.

Dharmendra, Jitendra.

Dheeraj, Neeraj.

Dinakar, Subhakar.

Ekant, Prasanth.

Giri, Hari.

Girinath, Harinath.

Girish, Harish.

Gopal, Bhupal.

Gopi Krishna, Murali Krishna.